Produkty z oferty Kapitana Nauki są zaprojektowane w taki sposób, aby pomagać dzieciom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów oraz rozwijać umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, takie jak kompetencje interpersonalne, umiejętność decydowania i krytycznego myślenia, współpracę w grupie, radzenie sobie ze stresem i emocjami. Opracowaliśmy system oznaczeń naszych produktów, który informuje rodzica o ćwiczonych podczas zabawy kompetencjach (poznawczych, matematycznych, językowych i społecznych). Dzięki temu wspieramy rodziców w odkrywaniu potencjału dziecka, wzmacnianiu jego samodzielności życiowej oraz poczucia wartości i sprawczości.


Wróć do strony: Wartości ›

Loading...